Entry-header image

Правила и условия


Общи условия за настаняване:

При настаняване се изисква лична карта;
Гостите се настаняват след 14:00 часа;
Освобождаването на стаите се извършва до 12:00 часа;
Пушенето в закритите помещения на хотела е забранено. Пушенето на територията на хотелския комплекс е позволено на изрично посочените за целта места.
Домашни любимци се допускат във Вила Марк, но след изрично запитване и уведомяване на хотелския персонал преди извършване на резервацията. Допускат се само определени породи. Такса за домашен любимец за нощувка не се начислява, освен ако няма такава при предварителната устна договорка;
Забранява се достъпът на деца под 16 години във сауната без възрастен придружител;
Ползването на басейна от деца под 16 години е разрешено само с придружител.

Лични данни:

Гостите на хотелски комплекс Вила Марк предоставят лична карта или международен паспорт на рецепция, за да може да бъде установена тяхната самоличност. Гости, които не представят документ за самоличност на рецепция, не могат да бъдат настанявани в хотела;
Хотелски комплекс Вила Марк събира данни, които са предоставени от гостите на хотела в процеса на тяхната регистрация и настаняване в хотела;
Хотелът събира лични данни, които са описани в Образец по чл. 116, ал.2 от Закона за Туризма и в съответствие със задължението, обектите извършващи хотелиерска дейност да водят регистър на настанените туристи. Данните, които се събират са: име, презиме, фамилия, ЕГН, номер на лична карта, националност, дата на раждане, пол;
Допълнителните данни, които хотелът събира са: телефонен номер, адрес и електронна поща.
Данните се използват за контакт с госта, за да бъде потвърдена неговата резервация или в случай на нужда, той да бъде информиран, ако са настъпили промени.
Категориите лични данни, които се събират, са само лични данни без чувствителна информация за клиентите, според дефинициите описани в Регламент 2016/679 на европейският парламент и на съвета;
Хотелът не предлага и не предоставя достъп до данните на гостите на хотела на трети страни, като например: физически лица, търговски дружества, чуждестранни организации и други и прилага най-високи мерки за защита на личните данните, предоставени от своите гости. Хотелът предоставя достъп до личните данни единствено за предвидените в закона случай:
Информация, поискана от длъжностни лица и/или държавни органи, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват такава информация.
В случаите за опазване на националната сигурност или за отбраната на страната.
И в други, но само предвидени от закона случаи.
Част от данните се предоставят на следните организации:
Община – всеки хотелиер е задължен, да изпраща месечна справка до общината, в която се намира с имената на настанените туристи.
Полиция – имената на гостите, в случай на настанени чужденци.
Национална Статистическа Агенция за статистически цели.
Личните данни на гостите се съхраняват за срок от 5 години.

Права на субектите на данни:

Субектите на данни имат право, след подаване на молба на рецепция или изпратено писмо до DPO-то (Длъжностното лице за защита на данните) на хотела в посочения по-долу електронен адрес, да упражнят своето право за съответната желана операция:
Право на достъп, коригиране, допълване, възражение, изтриване, ограничаване на обработването;
В случаите, когато субекта на данни иска данните му да бъдат изтрити, данните ще бъдат изтрити в срок от 30 дни след подаване на молбата;
Субектите на данни имат право, след изпратено писмо до ДПО-то на хотела, да получат отговор, най-късно в рамките на определеният от регламента за защита на личните данни срок, който е един месец;
Субектите на данни имат право, в случай на възникнал казус, който не е удовлетворен от страна на хотела, да подадат жалба до комисията за защита на лични данни.

Информация за Длъжностното лице за защита на личните данни:

При възникнали въпроси към DPO-то (Длъжностното лице за защита на личните данни), както и при желание за промяна, коригиране, възражение и/или други посочени по-горе права, които субектите на данни биха искали да упражнят, моля да ни пишете на посочения Е-Мейл адрес:
Email: office@villamark.net​

Допълнителна информация:

Гостите на хотела предоставят правото да бъдат видео записвани. Хотелът извършва видео наблюдение, което обхваща общите части на хотела с цел осигуряване сигурността на своите гости. Записите се използват само и единствено за описаната цел и не се предават или предоставят на трети лица, освен ако не бъдат поискани от органите на реда;
Хотелът не носи отговорност за нанесени щети върху автомобил, паркиран на територията на паркинга на хотела, но ако е възможно, ще помогне за разрешаване на възникнали казуси.
В случай, че се нуждаете от допълнителна информация за хотела или имате въпроси, моля, не се колебайте да се обърнете към нас на посочените по-долу контакти.

Контакти:


office@villamark.net;
reservation@villamark.net;
+359 02 418 68 09; +359 882 922 999; +359 888 375 605

en_USEnglish